Odling, skörd & pressning

Olivträd är mycket tåliga och kan bli riktigt gamla. I trakten av Vivere Verdes gård finns ett träd som är äldre än tusen år. Av Vivere Verdes träd är det några som är äldre än hundra år och har stått emot torka, regn och t o m bränder.

Träden beskärs vartannat år för att fortsätta ge bra frukt som lätt kan skördas och för att låta luften passera genom trädkronan eftersom det är vinden som pollinerar blommorna. Träden ska stå ganska glest för att ge plats åt det kraftiga rotsystemet som håller träden vid liv under den långa varma torra sommaren.

Odlingsåret börjar på vintern i januari då träden beskärs, kraftigt, och regnet ger vatten till rotsystemet. Under vintern täcks marken under träden av en vacker ljusgul klöver som binder kväve ur luften och för ner den i jorden. Klövern betas sedan av får och getter som släpps in i olivlunden och vaktas av sin herde. Fåren bidrar genom att gödsla marken där de går fram.

När klövern sedan blommat ut drar den sig tillbaka i jorden och man plöjer igenom jorden för att lufta den och få ned rester från beskärningen, klövern och fårens spillning. Plöjningen gör också jorden lucker så att gaser som bildas nere i jorden kommer upp.

I mars blommar träden med mängder av små vackra vita blommor i klasar. Blommorna doftar underbart och det är en fröjd att uppleva en blommande olivlund! Vinden bär med sig blommornas pollen från träd till träd.

De befruktade blommorna blir sedan kart som växer till sig under hela varma sommaren fram till skörden under hösten. Oliverna på just den här gården skördas vanligen i månadsskiftet oktober-november då de är mogna, men fortfarande gröna, oh fulla av läcker
olja och klorofyll.

Skörd

När det är dags för skörd skär man först bort rotskott från träden för att kunna lägga ut stora nät under träden. Oliverna plockas sedan för hand, körs till ett närliggande presseri och pressas mekaniskt inom några få timmar från skörd. Inga kemikalier eller konstgjorda ämnen används i något av stegen från odling till flaska.

Vivere Verdes olivlund

Gammal kalkrik mark som kultiverats redan av de gamla grekerna för tusentals år sedan. Enstaka lavastenar från vulkanen Etna 10 mil bort i norr och en varm sol, en ljummen vind och lite regn på vintern. Detta är förutsättningarna fört den sagolika olivoljan från Vivere Verde.

Lunden består i dag av ca 800 träd varav merparten är drygt 100 år. Träden ger i snitt ca 50 kg oliver vardera per år.