Extra jungfru – Extra Virigin

Det är angivet av EU vad som utmärker en olivolja som betecknas Extra Virgin/extra jungfru. Den lyder så här och ska stå skriven på flaskans etikett:
”Extra jungfruolja är olivolja av hög kvalitet som utvunnits direkt ur oliver och uteslutande genom mekaniska processer.”

Det finns inget utrymme här för egna tolkningar eller åsikter.

1. ”Utvunnits direkt ur oliver” innebär att det är första pressningen av olivernas fruktkött
2. ”Uteslutande genom mekaniska processer” innebär att oljan inte får värmas och att man inte får använda kemikalier under pressningen.

Mekanisk pressning

På presseriet vägs och tvättas oliverna. För en D.O.P.-certifierad olivolja gäller det att pressning måste ske inom ett fåtal timmar från skörd. Under skördetiden behöver därför varje bonde boka in en daglig tid för pressning av dagens skörd hos presseriet så att alla ska hinna pressa inom rätt tid. De flesta mindre odlare står och tittar på under hela processen från invägning till upptappning och det är något av en folkfest kring presserierna.

Syra och kemi

Detta är parametrar som ofta syns i samband med kvalitetsbedömning av olivolja.
Värdena för Vivere verdes Extra Virigin Olivolja
skörd hösten 2011:
Oljesyra: 0,27 %
Peroxidtal: 4,8 mqO2/Kg
Totalt polyfenol: 227 mg/Kg
Enligt resultat från den obligatoriska testen för att erhålla D.O.P.-certifikat.

Om D.O.P. – den italienska ursprungscertifieringen Denominazione d’origine protetta

För att garantera att en livsmedelsprodukt är hanterad på rätt sätt och att den håller en viss kvalitet, samt att 100 % kommer från en viss trakt, finns det inom EU ett certifieringssystem för skyddat ursprung. Dessa certifikat utfärdas av respektive lands motsvarighet till Jordbruksdepartementet.

I Italien heter detta certifikat D.O.P. och vår oljas beteckning är D.O.P. Monte Iblei efter området Ibleiska höglandet.

Certifiering för ursprung D.O.P:

Olivoljan från Vivere Verde är ett uttryck för en kulturskatt och certifieras som sådan av det italienska jordbruksministeriet med ursprungsbeteckningen D.O.P.. Detta innebär alltså en garanti för att oljan till 100 procent består av oliver odlade i området Monte Iblei och att  oljan har hanterats på ett respektfullt och hantverksmässigt korrekt sätt.

Skördar fr o m 2012 kommer också att vara ekologiskt certifierade med det gröna lövet som är EUs symbol för certifierat ekologiskt jordbruk. Metoderna för odling och skörd är desamma som under tidigare år, men nu med certifikat.